Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 291
Шумен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК

Във връзка с постъпили предложения за замяна на членове на СИК от упълномощени представители на политически партии, коалиции и местни коалиции и след извършена проверка в отдел „ГРС“ на общинска администрация Шумен от ОИК Шумен се установи, че новозаявените членове на СИК отговарят на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от ИК, с оглед на което, на основание чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК, ОИК Шумен

Р Е Ш И:

 1. Заличава посочените лица като членове на СИК и вписва на тяхно място новопосочените за членове на СИК, по представени предложения, както следва:
 2. Замяна на членове на ПП „ГЕРБ“

член

Медиха Ахмед Ахмед

 

№ 27 30 00 011

 

заличава

Едис Ерхан Керим

 

 

 • Замяна на членове на ПП „Движение за права и свободи“

 

 

член

Мирям Джевдетова Ибрахимова

 

№ 27 30 00 056

 

Заличава

Анна Сергиивна Соловьова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 03.11.2019 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

 • № 301 / 20.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

 • № 300 / 20.01.2020

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения