Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 454
Шумен, 08.05.2019

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

В ОИК Шумен е постъпило уведомление с вх. № 442/05.04.2019 г. от Председателя на ОбС - Шумен, с което ОИК Шумен е сезирана за това, че общинският съветник Асен Мартинов Асенов с ЕГН ************, не е участвал в общо 5 /пет/ заседания на ОбС-Шумен, проведени в периода от месец октомври 2018 г. до месец март 2019 г., без да е уведомил писмено Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други. Към уведомлението са приложени и заверени копия от  извлечение от Протокол №42/ 28.03.2019 г. на заседание на ОбС-Шумен, както и Присъствен списък от заседанията на ОбС-Шумен /5бр./, видно от които  общинският съветник не е участвал в общо пет заседания на следните дати: 25.10.2018 г.,  29.11.2018 г., 20.12.2018 г., 31.01.2019 г., 28.02.2019 г. и 28.03.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, ОИК Шумен взе Решение №453/08.04.2019 г. Същото е публикувано незабавно на страницата на ОИК- Шумен и е изпратено на общинския съветник Асен Асенов с препоръчано писмо с обратна разписка на 08.04.2019 г. Писмото, ведно с обратната разписка е върнато на 03.05.2019 г., като на плика е отбелязано, че същото е „непотърсено“. На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК съобщението е публикувано и на интернет страницата на ОИК – Шумен на 08.04.2019г.

Видно от гореизложеното срокът за възражение по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА на общинския съветник е изтекъл на 06.05.2019 г. В установеният от ЗМСМА тридневен срок в ОИК – Шумен не е постъпвало възражение от Асен Асенов. 

Предвид описаните обстоятелства и на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и чл. 87 ал. 1 т. 24 от ИК, пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов следва да бъдат прекратени предсрочно, предвид разпоредбата на чл. 30, ал.6, изр. първо от ЗМСМА.

На основание чл.30, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1 т. 24 от ИК, ОИК Шумен следва да обяви за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат от Движение за права и свободи-ДПС.

Съгласно подадената от Информационно обслужване информация, следващите по брой валидни предпочитания за кандидат за общински съветник, издигнат от листата на Движение за права и свободи - ДПС, е Нурхан Зия Риза с ЕГН ************  Поради това и на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 и чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, Общинска избирателна комисия Шумен 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Асен Мартинов Асенов, с ЕГН  *********.,  като общински съветник от листата на Движение за права и свободи - ДПС и обезсилва издаденото му УДОСТОВЕРЕНИЕ № 20/27.10.2015г.

 

            ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Общински съвет – Шумен Нурхан Зия Риза, с ЕГН ***************, от листата на Движение за права и свободи-ДПС и издава удостоверение.

 

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Шумен в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

 

 

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Валентина Янкова Велева-Богданова

* Публикувано на 08.05.2019 в 17:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 454 / 08.05.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 453 / 08.04.2019

  относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Шумен уведомление с вх.№442/05.04.2019г. от Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - Председател на Общински съвет – Шумен (ОбС-Шумен) и адв. Пламен Петков – зам. председател на Общински съвет - Шумен, относно прекратяване правомощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов, от листата на Движение за права и свободи-ДПС, съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

 • № 452 / 30.08.2018

  относно: Обявяване прекратяването на пълномощията на Жечко Йорданов Жечев - кмет на кметство Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. С писмо вх. №441/28.08.2018г., ОИК Шумен е уведомена от община Шумен, че Жечко Йорданов Жечев - избран за кмет на кметство Ивански, община Шумен, област Шумен, съгласно Решение № 407 от 01.11.2015г. на ОИК Шумен, е починал на 27.08.2018г. Приложен е Препис –извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт № 0971 от 28.08.2018г.

всички решения