30.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 04.12.2023ч. от 17.30ч.

08.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 09.11.2023ч. от 17.00ч.

05.11.2023

Относно не отпечатан машинен вот

04.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 07.11.2023ч. от 17.00ч.

03.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 03.11.2023ч. от 17.00ч.

02.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 02.11.2023ч. от 17.00ч.

02.11.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ОТ СИК И ПСИК НА 04 НОЕМВРИ 2023г./събота/.

ГРАФИК

 

За получаване на бюлетини, изборни книжа, материали и технически средства от СИК и ПСИК на 04 ноември 2023г./събота/ във връзка с насрочен втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство за 05 ноември 2023г./неделя/, както следва:

Пункт 1: „Ресторант на Община Шумен“ – западен вход на сградата на Община Шумен

-от 09:00ч. – СИК № 046 до СИК № 060

-от 10:00ч. – СИК № 091 до СИК № 105

-от 11:00ч. – СИК № 001 до СИК № 015

Пункт 2: „Център за информация и услуги“ – източен вход на сградата Община Шумен с придвижване към фоайето на етажа

-от 09:00ч. – СИК № 061 до СИК № 075

-от 10:00ч. – СИК № 106 до СИК № 120

-от 11:00ч. – СИК № 016 до СИК № 030

Пункт 3: „Втори етаж пред зала 203 на сградата“ с достъп от централен вход на сградата Община Шумен с придвижване към фоайето на втори етаж пред зала203 на сградата

-от 09:00ч. – СИК № 076 до СИК № 090

-от 10:00ч. – СИК № 121 до СИК № 131

-от 11:00ч. – СИК № 031 до СИК № 045

Следва да присъстват: Задължително – Председател, Заместник-председател и Секретар на съответната избирателна комисия, както и по възможност членовете на комисията, предложени от различи партии или коалиции от партии. Желателно е да явите 5 минути преди посочения по-горе начален час.

01.11.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 01.11.2023ч. от 17.00ч.

01.11.2023

БЮЛЕТНИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО В II ТУР ЗА ИЗБОРИТЕ НАСРОЧЕНИ ЗА 5 НОЕМВРИ 2023Г В ОБЩИНА ШУМЕН

31.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 31.10.2023ч. от 17.00ч.

29.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 29.10.2023ч. от 08.00ч.

28.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 28.10.2023ч. от 17.00ч.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 27.10.2023ч. от 17.00ч.

25.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 26.10.2023ч. от 17.00ч.

25.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 25.10.2023ч. от 17.00ч.

24.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 24.10.2023ч. от 16.00ч.

23.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 23.10.2023ч. от 16.00ч.

20.10.2023

Регистрацията на застъпници

Общинска избирателна комисия - Шумен съобщава, че съобразно указанията на ЦИК в Решение № 2594-МИ/04.10.2023г. регистрацията на застъпниците ще се извършва в ОИК - Шумен чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28.10.2023 г. 

Към заявлението на партията, коалицията, местна коалициа и инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

20.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 20.10.2023ч. от 16.30ч.

19.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 19.10.2023ч. от 17.30ч.

18.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 18.10.2023ч. от 17.30ч.

16.10.2023

МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

16.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

 Обучението ще се проведе в сградата на Община Шумен в концертна зала проф. Венета Вичева

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ДАТА И ЧАС

ОБЩИНА ШУМЕН СЕКЦИЯ ОТ 273000095 ДО 273000131

20.10.2023г. – 17:30ч.

ОБЩИНА ШУМЕН СЕКЦИЯ ОТ 273000001 ДО 273000047

23.10.2023г. – 17:30ч.

ОБЩИНА ШУМЕН СЕКЦИЯ ОТ 273000048 ДО 273000094

24.10.2023г. – 17:30ч.

 

 

16.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 16.10.2023ч. от 17.30ч.

11.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 11.10.2023ч. от 13.45ч.

10.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 10.10.2023ч. от 17.30ч.

10.10.2023

Бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023г в Община Шумен

Във връзка с писмо с изх.№ МИ-15-711/10.10.2023г. от ЦИК, ОИК-Шумен публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година:

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОКОПИТОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАГОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАСИЛ ДРУМЕВ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИНО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕТРИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕХТОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРАДИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДИБИЧ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРУМЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНСКИ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИЯ БЛЪСКОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЛАДЕНЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЬОВЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОЗЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАДАРА

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРАШ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВОСЕЛ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАНАЙОТ ВОЛОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДКО ДИМИТРИЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САЛМАНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДНЯ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРУИНО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВ БРОД

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРЕНЧА

 

 
09.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 09.10.2023ч. от 17.30ч.

06.10.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ШУМЕН ще се проведе на 06.10.2023ч. от 16.30ч.

06.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Общинската избирателна комисия в община Шумен, съобщава на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

06.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Шумен съобщава, че съобразно указанията на ЦИК в Решение № 2594-МИ/04.10.2023г. регистрацията на застъпниците ще се извършва в ОИК - Шумен чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28.10.2023 г. 

Към заявлението на партията, коалицията, местна коалициа и инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

03.10.2023

ПРОМЕНИ В СЪСТАВИТЕ НА СИК

На вниманието на партии и коалиции, подаващи заявления за промени в СИК, предоставяме следния файл за попълване на смените.

02.10.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 03.10.2023ч. от 16.30ч.

28.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 28.09.2023ч. от 17.30ч.

27.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 27.09.2023ч. от 17.30ч.

26.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 26.09.2023ч. от 17.30ч.

24.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 25.09.2023ч. от 17.30ч.

24.09.2023

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

23.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 23.09.2023ч. от 17.00ч.

20.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 21.09.2023ч. от 17.30ч.

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Необходимите документи за регистрация на кандиданските листи в ОИК, партиите и коалициите могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Срок за подаване на документи - от 9:00 часа на 19 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 26 септември 2023 г

 

ВАЖНОРегистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лицаПредложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в     ексел формат!!!!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 1. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНОСписъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

 

18.09.2023

Регистрация в ОИК

Списък на регистрираните до 17:00 часа на 18.09.2023г. в ОИК Шумен партии, коалиции, местни, коалиции и инициативни комитети:

1 ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
2 ПП Движение за права и свободи - ДПС
3 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ
4 ИК Павел Иванов Павлов
5 ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
6 ПП СДС
7 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
8 ПП ГЕРБ
9 ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
10 ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС 
11 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
12 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД  
13 КП Граждани за Общината
14 КП ЛЕВИЦАТА!
15 КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
16 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
17 ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА  
18 ПП БЗНС  
19 КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
20 Български гласъ (ПП Български глас, ПП Партия на зелените)
21 ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
22 ПП СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА
18.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 18.09.2023ч. от 17.30ч.

17.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе на 17.09.2023 г. от 16,00 ч.

16.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе на 16.09.2023 г. от 16,30 ч.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 15.09.2023 г. от 17,30 ч.

14.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 14.09.2023 г. от 17,00 ч.

13.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 13.09.2023 г. от 12,00 ч.

11.09.2023

СРОК РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК Шумен определя 09:00 часа на 14 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документи, за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Краен срок за подаване на документи в ОИК-Шумен, за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17:00 часа на 18 септември 2023 г.

10.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 11.09.2023 г. от 17,00 ч. в заседателна зала № 304, ет. 3 на Община Шумен.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 341 / 04.12.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „Продължаваме промяната Демократична България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „Продължаваме промяната Демократична България“

 • № 340 / 04.12.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на КП „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КП „БСП за България“

 • № 339 / 12.11.2023

  относно: Сигнал с Вх. № 275/06.11.2023г. подадена Мехмед И. Мехмед, кандидат за кмет на с. Друмево, общ. Шумен.

всички решения