23.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 23.09.2023ч. от 17.00ч.

20.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 21.09.2023ч. от 17.30ч.

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Необходимите документи за регистрация на кандиданските листи в ОИК, партиите и коалициите могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Срок за подаване на документи - от 9:00 часа на 19 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 26 септември 2023 г

 

ВАЖНОРегистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лицаПредложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в     ексел формат!!!!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

 1. ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНОСписъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

 

18.09.2023

Съобщение

Следващото заседание ще се проведе на 18.09.2023ч. от 17.30ч.

18.09.2023

Регистрация в ОИК

Списък на регистрираните до 17:00 часа на 18.09.2023г. в ОИК Шумен партии, коалиции, местни, коалиции и инициативни комитети:

1 ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
2 ПП Движение за права и свободи - ДПС
3 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ
4 ИК Павел Иванов Павлов
5 ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
6 ПП СДС
7 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
8 ПП ГЕРБ
9 ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
10 ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС 
11 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
12 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД  
13 КП Граждани за Общината
14 КП ЛЕВИЦАТА!
15 КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
16 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
17 ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА  
18 ПП БЗНС  
19 КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
20 Български гласъ (ПП Български глас, ПП Партия на зелените)
21 ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
22 ПП СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА
17.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе на 17.09.2023 г. от 16,00 ч.

16.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе на 16.09.2023 г. от 16,30 ч.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 14.09.2023 г. от 17,00 ч.

14.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 15.09.2023 г. от 17,30 ч.

13.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 13.09.2023 г. от 12,00 ч.

11.09.2023

СРОК РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК Шумен определя 09:00 часа на 14 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документи, за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Краен срок за подаване на документи в ОИК-Шумен, за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17:00 часа на 18 септември 2023 г.

10.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Шумен ще се проведе на 11.09.2023 г. от 17,00 ч. в заседателна зала № 304, ет. 3 на Община Шумен.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 48 / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Ивански, общ. Шумен от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 47 / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидати за общински съветници от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

 • № 46 / 23.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Ивански, общ. Шумен от МК ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме).

всички решения