08.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се проведе на 08.05.2019 г. от 16:30 часа. 

06.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се проведе на 08.04.2019 г. от 16:00 часа. 

28.08.2018

Съобщение

ОИК – Шумен ще проведе заседание на 30.08.2018 г. от 11:00 ч. при следния дневен ред:

 

Прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен, на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА.

10.04.2017

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се проведе на 11.04.2017 от 17.00 часа.

06.10.2016

Съобщение

Жребият за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство Друмево, Община Шумен, област Шумен на 6 ноември 2016 г., ще се проведе на 11.10.2016 г. от 11.30 часа. Жребият ще се състои в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17,ет. 3, зала 304.

06.10.2016

Съобщение

Крайният срок, в който регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети следва да направят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи за участие в изборите за кмет на кметство Друмево, Община Шумен, Област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г., е до 17.00 ч. на 11.10.2016 г.

29.09.2016

Съобщение

ОИК Шумен приема заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство Друмево, Община Шумен на 6 ноември 2016 г., от  9,00 ч. на 30 септември (петък) 2016 г.  в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски" № 17, ет. 3, зала 304. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство Друмево, Община Шумен на 6 ноември 2016 г.  е 18,00 ч. на 06 октомври 2016г.

29.10.2015

Съобщение

За  получаване на изборните материали от СИК на 31.10.2015г. /събота/ в Ресторанта на Общината следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

 

от   8.00 ч.                    - от     1 до   20 секция вкл.

от   9.00 ч.                    - от   21 до   41 секция вкл.

от 10.00 ч.                    - от   84 до 104 секция вкл.

от 11.00 ч.                    - от 105 до 127 секция вкл.

от 12.00 ч.                    - от   42 до   62 секция вкл.

от 13.00 ч.                    - от   63 до   83 секция вкл.

 

За  получаване на копирната техника във фоайето на източния вход на сградата на Общината, следва да се явят председателите на СИК 30 мин. по-рано от гореописаните часове!!!

         Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения  начален час.

 

28.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската Избирателна комисия ще се проведе на 28.10.2015г. от 17.00ч.

21.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия ще се проведе на 21.10.2015г. от 16.00часа.

21.10.2015

Г Р А Ф И К за получаване на изборните материали от СИК

За  получаване на изборните материали от СИК на 24.10.2015г. /събота/ в Ресторанта на Общината следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

 

от   8.00 ч.                    - от     1 до   20 секция вкл.

от   9.00 ч.                    - от   21 до   41 секция вкл.

от 10.00 ч.                    - от   84 до 104 секция вкл.

от 11.00 ч.                    - от 105 до 127 секция вкл.

от 12.00 ч.                    - от   42 до   62 секция вкл.

от 13.00 ч.                    - от   63 до   83 секция вкл.

 

За  получаване на копирната техника във фоайето на източния вход на сградата на Общината, следва да се явят председателите на СИК 30 мин. по-рано от гореописаните часове!!!

         Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения  начален час.

 

МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ ТАКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК С ОГЛЕД НА ТОВА  ДА  НЕ  СЕ  НАРУШАВА СЪЗДАДЕНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ

21.10.2015

Във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Продажбата на спиртни напитки в магазините от 20.00 ч. на 24 октомври 2015 г. (събота) до 08.00 ч. на 26 октомври 2015 г. (понеделник), в заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Шумен.
 2. В деня на изборите и национален референдум (25.10.2015 г.) да се провеждат масови прояви на територията на Община Шумен.
20.10.2015

Образци на бюлетини

Образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

 

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОКОПИТОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАГОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАСИЛ ДРУМЕВ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИНО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕТРИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРАДИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДИБИЧ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРУМЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНСКИ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИЯ БЛЪСКОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЛАДЕНЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЬОВЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОЗЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАДАРА

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРАШ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВОСЕЛ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАНАЙОТ ВОЛОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДКО ДИМИТРИЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САЛМАНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДНЯ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРУИНО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВ БРОД

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРЕНЧА

 

 

15.10.2015

Съобщение

График за провеждане на обучението на секционните избирателни комисии в Община Шумен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.

 

За СИК от № 273000 001 до № 273000 065 – 20 октомври 2015 от 17.30 часа в концертна зала „Проф. Венета Вичева” – Община Шумен.

 

За СИК от № 273000 066 до № 273000 127 – 21 октомври 2015 от 17.30 часа в концертна зала „Проф. Венета Вичева” – Община Шумен.

13.10.2015

Мерки за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

В изборния ден помощ на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението (след представяне на медицински документ за съответното увреждане, решение на ТЕЛК/НЕЛК) ще бъде осигурена от общинска администрация.

Заявки ще се приемат на 21, 22 и 23 октомври 2015г. от 8.30 до 17.00 часа на телефон 054/ 800-400. 

Избирателни секции, които се намират на първи етаж /партер/, за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 

Номер на секция на първи етаж /партер

Адрес

 

 

1.

 

 

Секция № 27 30 00 003

ул."Ген. Драгомиров" № 44 Б в сградата на  СОУ "Трайко Симеонов", ет.1, приемна

 

2.

 

Секция № 27 30 00 015

ул."Северна" № 16, вх.1, ет.1, ап.3 - филиал на ЦДГ № 34

 

3.

 

Секция № 27 30 00 052

ул."Софийско шосе" № 2 в сградата на  ЦДГ № 34, ет.1, зала 2

 

4.

 

Секция № 27 30 00 019

ул."Странджа" № 8, ет. 1, зала 1 в сградата на  ЦДГ № 32

 

5.

 

Секция № 27 30 00 025

ул."Дедеагач" № 24, в сградата на  СОУ "Васил Левски", ет.1 стая 18

 

6.

 

Секция № 27 30 00 051

ул."Д-р Петър Берон" № 50, в сградата на  ЦДГ № 27, ет.1, зала 2

 

7.

 

Секция № 27 30 00 073

ул."Марица" № 12, в сградата на Детска ясла № 6, ет.1, фоайе

 

8.

Секция № 27 30 00 084

ул."М. Борисов" № 16, в сградата на Помощно училище, ет.1, Актова зала

9.

Секция № 27 30 00 059

ул."Съединение" № 105, в сградата на Младежки дом, ет.1, фоайе

Секции с улеснен достъп, намиращи се на партерни етажи, три от които разполагат с подходи за инвалидни колички и имат достъпни места за паркиране на автомобили. 

 

Секции с улеснен достъп и имащи достъпни места за паркиране на автомобили

Адрес

 

 

1.

 

 

Секция № 27 30 00 003

 

 

ул."Ген. Драгомиров" № 44 Б, ет. 1, приемна в сградата на  СОУ "Трайко Симеонов"

 

2.

 

Секция № 27 30 00 021

ул."Тракия" № 8, Център за инвалиди - с подход за инвалидни колички.

 

 

3.

 

Секция № 27 30 00 033

 

кв. Дивдядово, бул."Велики Преслав" № 134, Клуб на пенсионера.

 

4.

 

Секция № 27 30 00 039

 

ул."Съединение" № 138А, Клуб на пенсионера № 7

 

5.

 

Секция № 27 30 00 065

 

ул."Л. Каравелов" № 4, ЦДГ № 5- с подход за инвалидни колички

 

6.

 

Секция № 27 30 00 066

 

бул."Славянски" № 72, ДКТ "Васил Друмев"- с подход за инвалидни колички

 

7.

 

Секция № 27 30 00 082

 

бул."Преслав" № 5, Клуб на пенсионера

№ 16

 

09.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе на 09.10.2015г. от 17.30ч.

05.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Шумен ще се проведе от 17,30 часа на 05.10.2015г. в зала 304 на Община Шумен

03.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети 

 

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район (127 секции за Община Шумен). Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително.

 

Партия:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2015

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден (04 октомври 2015г.) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане. Заявлението се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. Към заявлението трябва да се приложи копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 4 октомври 2015г. може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (19 октомври 2015г.) при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

01.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще е на 01.10.2015г. от 17.00 часа

21.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 11.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в ОИК Шумен, в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 Жребият ще се състои в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17,ет. 3, зала 363.

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 11.30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети регистрирани в ОИК Шумен, в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНТ и БНР в изборите на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17,ет. 3, зала 363.

 

Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.

         При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.

15.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове започва от 9,00 ч. на 15 септември (вторник) 2015 г.

Документите ще се приемат в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски" № 17, ет. 3, зала 304, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е 18,00 ч. на 22 септември (вторник) 2015 г.

Кандидатските листи се регистрират от ОИК  след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

Регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети предоставят и списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXCEL формат съдържащ следните колони:

 • номер по ред;
 • ЕГН;
 • собствено име;
 • бащино име;
 • фамилно име;
 • наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
 • общината, където е заявен за регистрация кандидата;
 • населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

Заедно с документите за регистрация на кандидатските листи, ОИК ще изисква и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия  ще извършва служебна проверка при приемане на документите, след което ще връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната листа.  

10.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Шумен, 

приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Крайният срок за прием на документи за регистрация е 18:00 ч. на 14.09.2015 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 454 / 08.05.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 453 / 08.04.2019

  относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Шумен уведомление с вх.№442/05.04.2019г. от Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - Председател на Общински съвет – Шумен (ОбС-Шумен) и адв. Пламен Петков – зам. председател на Общински съвет - Шумен, относно прекратяване правомощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов, от листата на Движение за права и свободи-ДПС, съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

 • № 452 / 30.08.2018

  относно: Обявяване прекратяването на пълномощията на Жечко Йорданов Жечев - кмет на кметство Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. С писмо вх. №441/28.08.2018г., ОИК Шумен е уведомена от община Шумен, че Жечко Йорданов Жечев - избран за кмет на кметство Ивански, община Шумен, област Шумен, съгласно Решение № 407 от 01.11.2015г. на ОИК Шумен, е починал на 27.08.2018г. Приложен е Препис –извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт № 0971 от 28.08.2018г.

всички решения