Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 259
Шумен, 30.10.2019

ОТНОСНО: Нарушение на чл. 205, ал. 1, 2 и ал. 3 от ИК от страна сайта Radian.bg

На основание Решение № 1580-МИ/27.10.2019г. на ЦИК, с което се отменя Решение № 214/26.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Шумен и се връща административната преписка на ОИК Шумен, в изпълнение на задължителните указания в мотивите на решението, ОИК-Шумен се произнася повторно, както следва:

С отмененото Решение № 214/26.10.2019г. ОИК-Шумен се е произнесла по жалба, вх.№ 311/25.10.2019г. подадена от Румен Стоянов Русев, упълномощен представител на ПП „Български социалдемократи“, в частта, в която се твърди, че на 23.10.2019г. в интернет страницата на местния сайт Radian.bg е публикувана статия под заглавие СОВА ХАРИС: „Венцислав Венков повежда на кметските избори в Шумен“. Проучването се цитира от вестник 24 часа, за който Централната избирателна комисия, установява, че се представя социологическо проучване на агенция „Сова Харис“, с което се огласяват данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на Шумен, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му не е включена в материала.

С Решение № 1572-МИ София, от 27.10.2019 ЦИК установява нарушение на доставчика на медийни услуги 24 часа.bg, изразяващо се в това, че на 23.10.2019 г. в интернет страницата на вестник „24 часа“ – 24 chasa.bg е представено социологическо проучване от Сова Харис по повод изборите, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране в нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Във връзка с постъпила жалба вх. № 311/25.10.2019г. подадена от ПП „Български социалдемократи“ бе извършена проверка от членове на ОИК-Шумен в новинарския сайт Radian.bg на 25.10.2019г. в 11:30 ч., в резултат на която се установи следното:

Radian.bg действително е публикувала статия с резултати от проведено социологическо проучване на агенция СОВА ХАРИС, като изрично е посочила, че цитира същото проучване от публикация във в. 24 часа. Никъде в статията не е посочен възложител и източник на финансиране.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 163 на Президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до изборния ден включително, всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Сайта Radian.bg е бил длъжен да констатира горепосочените нарушения и да не публикува статията под заглавие СОВА ХАРИС: „Венцислав Венков повежда на кметските избори в Шумен“, ползвайки източника 24 часа, защото според чл. 205, ал.3 от ИК разпоредбите на чл.205, ал.1 и ал.2 от ИК се прилагат задължително и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучване.

          ОИК Шумен констатира, че собственик на сайта Radian.bg е „Агенция Мадара“ ЕООД, с ЕИК 204384148, със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. Доктор Петър Берон № 4, вх.3, ет.1, ап.48, представлявано от управителя Диана Димитрова Желязкова.

Неизпълнението на тези задължения представлява нарушение на чл. 205, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1, 2 и ал.3, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 2 и чл. 498 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Шумен

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на доставчика на медийни услуги Radian.bg, изразяващо се в това, че на 23.10.2019 г., в интернет страницата на сайта Radian.bg е публикувана статия под заглавие СОВА ХАРИС: „Венцислав Венков повежда на кметските избори в Шумен“, в която е цитирано от 24 часа социологическо проучване на СОВА ХАРИС, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране, в нарушение изискването на чл. 205, ал. 1, 2 и 3 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК да състави акт за установеното нарушение на „Агенция Мадара“ ЕООД, с ЕИК 204384148, със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. Доктор Петър Берон № 4, вх.3, ет.1, ап.48, представлявано от управителя Диана Димитрова Желязкова, ЕГН …..

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 30.10.2019 в 19:52 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 304 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мараш, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 303 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мадара, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

всички решения