Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 262
Шумен, 31.10.2019

ОТНОСНО: Жалба вх.№ 349/28.10.2019 г. подадена от Местна коалиция ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ)

В ОИК Шумен е постъпилa Жалба Вх. № 349/28.10.2019г. от Даниела Русева – представител на местна Коалиция ДБГ /БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ/, в която е изложено, че след обявяване на изборния резултат е получено оплакване от Валентин Василев – кандидат от листата, който е твърдял, че в секцията, в която е гласувал самият той - № 27 30 00 069 и негови близки и роднини, няма отразен нито един преференциален вот за него. Неговата преференция е 135 от бюлетина № 68. На черновата има отразени 11 преференции за него, които впоследствие са задраскани и в окончателния вариант няма нито една преференция.

Същото оплакване е постъпило и за секция № 27 30 00 073 от кандидат Мая Маджарова с преференция от листата с № 68. В горепосочената секция са гласували самата тя и родителите и, а няма отразена нито една преференция кандидат с № 125.

В секция № 27 30 00 077, в която е кандидат Ася Аспарухова с № 104 е гласувала лично за себе си, но отбелязаните преференции са 0. В тази секция няма отразена нито една преференция за нито един кандидат от листата на местна Коалиция ДБГ /БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ/ и всички гласове са описани в графа „без“ преференции.

В секция № 27 30 00 021, кандидат с № 126 Светлана Георгиева е гласувала за себе си, заедно със семейството си. В протокола отново не е отразено нищо.

Релевираните в жалбата възражения са неотразени преференции за даден кандидат, които водят до нарушения при отчитане на изборните резултати.

Изборният кодекс регламентира организацията и реда за произвеждане на различните по вид избори, които се основават на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Налице е детайлна уредба на процедурите и материалните предпоставки, включително и кои бюлетини са действителни и кои недействителни, начина на гласуване, осигуряване тайната на вота, предвидената възможност за повдигане на спор по действителността на бюлетини в СИК, която да вземе решение по всяка от тях, участие на застъпници и наблюдатели по време на всички етапи от изборния процес и при отчитане на резултата от гласуването, начина на вземане на решения в СИК и ОИК, уредбата на особеното мнение и процедурите по предаване на изборните книжа и защита на данните в тях. Не са налице нарушения, които да преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването, при което да възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат. Нарушенията, които се сочат следва да са от такъв характер, че да са достатъчни, за да създадат съмнение за действието на гаранциите за законосъобразно протичане на изборния процес, и от друга страна да са осъществени, т. е. реално да са се отразили на този изборен резултат.

Протоколите на СИК представляват официални свидетелстващи документи по см. на чл.179, ал.1 от ГПК и като такива се ползват с материална доказателствена сила. В този смисъл ОИК е длъжна да приеме, че тези документи съставляват доказателство за изявленията отразени в тях и за извършените от и пред издателя им действия, т.е. да приеме, че резултатите от гласуването са именно такива, каквито са обективирани в протоколите на СИК и че същите са съставени от компетентни длъжностни лица.

Очакванията на кандидатите за получаване на преференции или за определен брой преференции от свои роднини, близки и приятели или дори от гласуване сам за себе си, които не са отчетени, ОИК счита за неоснователно, тъй като разминаванията между очакванията на кандидатите и действителните резултати, не би могло да бъде сериозен довод за твърдения за невярно отразяване на преференции.

ОИК отчита, че в нито един от посочените протоколи не са отразени забележки, свързани с определянето на действителните и недействителните гласове, липсват отразени възражения или приложени жалби за извършени нарушения от членове на СИК, изборната обстановка е отчетена като спокойна и нормална, протоколите не са подписани с особено мнение или възражение и са подписани от всички членове. Всички тези обстоятелства не водят до опровергаване доказателствената сила на протоколите на СИК.

Отделно от това чрез съпоставка с приемо-предавателните разписки от „И.О.“ се установява, че към датата на предаването им протоколи с идентично съдържание са съществували и те са предадени в ОИК след приключване на изборния ден.

В РБългария преброяването на бюлетините от гласуването се извършва от СИК и само в определени случаи по чл.445, ал.3 от ИК от СИК и ОИК. От проверените протоколи на СИК не се установи да е поставен под съмнение изборния резултат, чрез подписване на протокол с особено мнение или възражение. Във връзка с гореизложените мотиви ОИК приема, че тези протоколи отразяват по несъмнен начин вота на избирателите така както е посочено в тях.

В подадената жалба не е налице искане за оспорване на съответното Решение на ОИК-Шумен за определяне на резултатите от изборите за съответния вид избор.

От друга страна само съдът може да се произнесе по евентуално обжалване на резултата от проведените избори, поради което ОИК-Шумен, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане Жалба Вх. № 349/28.10.2019г. от Даниела Русева – представител на местна Коалиция ДБГ /БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ/.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

КЪМ

РЕШЕНИЕ № 262

Шумен, 31.10.2019 г.

 

ОТНОСНО: Жалба вх.№ 349/28.10.2019 г. подадена от Местна коалиция ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ)

 

             На основание чл.85, ал.8 от Изборния кодекс подавам следното особено мнение:

На 28.10.2019 г. е подадена жалба до ОИК – Шумен с вх.№ 349/28.10.2019 г. подадена от Местна коалиция ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ) , в която се сочат данни за нарушения в изборния процес, които са довели до неправилно отчитане на резултати от броене на гласовете в изборите за общински съветници в Община Шумен. По своето същество изнесените в жалбата съмнения представляват основание за обжалване на решението на Общинска избирателна комисия – Шумен, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници по реда на чл. 459, ал. 1 от ИК В жалбата подробно се сочи, в какво се изразяват нарушенията, но от същата не става ясно какво е направеното в нея искане. Считам, че от жалбата не става ясно дали същата се отнася до Решение № 240/28.10.2019 г., с което се обявява състава на Общински съвет – Шумен или се иска извършване на друга проверка от страна на Общинска избирателна комисия – Шумен. Считам, че в конкретния случай на жалбоподателя следва да се дадат указания, в даден от комисията срок, да уточни петитума на входираната в ОИК – Шумен жалба и в случай, че същата е срещу Решение № 240/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Шумен за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, да представи нужните преписи съобразно чл. 459, ал. 1 от ИК и писмени доказателства, които да сочат за основателността на жалбата, за да може същата да бъде изпратена по компетентност на Административен съд – Шумен.

 

Дилян Росенов Нанев

 

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 304 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мараш, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 303 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мадара, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

всички решения