Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 263
Шумен, 31.10.2019

ОТНОСНО: Неправилно отчитане на преференции

В ОИК Шумен е постъпилa Жалба Вх. № 350/28.10.2019г. от ПП „Български социалдемократи“, чрез упълномощения представител Румен Русев, в която е изложено следното:

 1. Изразяват желание за преразглеждане на секционен протокол № 273 000 099 от 27.10.2019г. за избиране на общински съветници в с. Велино, община Шумен. В секцията е присъствал техен наблюдател, който им е съобщил, че резултатите са нанесени некоректно в протокола. Направена е забежка на комисията от негова страна, но същите не са я взели под внимание, като наблюдателя твърди, че техните резултати са нанесени за ПП „НФСБ“, тъй като представител на СИК е от квотата на ПП „НФСБ“.
 2. В същият протокол на страница осма липсва отразяване на общ брой гласували без преференция, а са нанесени само преференциите, което влиза в противоречие с данните, записани на страница четвърта, в графа „действителни гласове“.
 3. В протокола липсва часът на поставяне на подписите в протокола. Релевираните в жалбата възражения са неотразени преференции за даден кандидат, които водят до нарушения при отчитане на изборните резултати.

Изборният кодекс регламентира организацията и реда за произвеждане на различните по вид избори, които се основават на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Налице е детайлна уредба на процедурите и материалните предпоставки, включително и кои бюлетини са действителни и кои недействителни, начина на гласуване, осигуряване тайната на вота, предвидената възможност за повдигане на спор по действителността на бюлетини в СИК, която да вземе решение по всяка от тях, участие на застъпници и наблюдатели по време на всички етапи от изборния процес и при отчитане на резултата от гласуването, начина на вземане на решения в СИК и ОИК, уредбата на особеното мнение и процедурите по предаване на изборните книжа и защита на данните в тях. Не са налице нарушения, които да преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването, при което да възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат. Нарушенията, които се сочат следва да са от такъв характер, че да са достатъчни, за да създадат съмнение за действието на гаранциите за законосъобразно протичане на изборния процес, и от друга страна да са осъществени, т. е. реално да са се отразили на този изборен резултат.

Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ по см. на чл.179, ал.1 от ГПК и като такъв се ползва с материална доказателствена сила. В този смисъл ОИК е длъжна да приеме, че този документ съставлява доказателство за изявленията отразено в него и за извършените от и пред издателя им действия, т.е. да приеме, че резултатите от гласуването са именно такива, каквито са обективирани в протокола на СИК и че същия е съставен от компетентни длъжностни лица.

Очакванията на кандидатите за получаване на преференции или за определен брой преференции от свои роднини, близки и приятели или дори от гласуване сам за себе си, които не са отчетени, ОИК счита за неоснователно, тъй като разминаванията между очакванията на кандидатите и действителните резултати, не би могло да бъде сериозен довод за твърдения за невярно отразяване на преференции.

ОИК отчита, че в протокола не са отразени забележки, свързани с определянето на действителните и недействителните гласове, липсват отразени възражения или приложени жалби за извършени нарушения от членове на СИК, изборната обстановка е отчетена като спокойна и нормална, протокола не е подписан с особено мнение или възражение и е подписан от всички членове. Всички тези обстоятелства не водят до опровергаване доказателствената сила на протокола на СИК.

Отделно от това чрез съпоставка с приемо-предавателната разписка от „И.О.“ се установява, че към датата на предаването, протокол с идентично съдържание е съществувал и той е предаден в ОИК след приключване на изборния ден.

В РБългария преброяването на бюлетините от гласуването се извършва от СИК и само в определени случаи по чл.445, ал.3 от ИК от СИК и ОИК. От проверения протокол на СИК не се установи да е поставен под съмнение изборния резултат, чрез подписване на протокол с особено мнение или възражение. Във връзка с гореизложените мотиви ОИК приема, че този протокол отразява по несъмнен начин вота на избирателите така както е посочено в него.

В подадената жалба не е налице искане за оспорване на съответното Решение на ОИК-Шумен за определяне на резултатите от изборите за съответния вид избор.

От друга страна само съдът може да се произнесе по евентуално обжалване на резултата от проведените избори, поради което ОИК-Шумен, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

Оставя без разглеждане Жалба Вх. № 350/28.10.2019г. от ПП „Български социалдемократи“, чрез упълномощения представител Румен Русев.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

КЪМ

РЕШЕНИЕ № 263

Шумен, 31.10.2019 г.

 

ОТНОСНО: Жалба вх.№ 350/28.10.2019 г. подадена от ПП „Български социалдемократи“

 

             На основание чл.85, ал.8 от Изборния кодекс подавам следното особено мнение:

На 28.10.2019 г. е подадена жалба до ОИК – Шумен с вх.№ 350/28.10.2019 г. подадена от ПП „Български социалдемократи“, в която се сочат данни за нарушения в изборния процес, които са довели до неправилно отчитане на резултати от броене на гласовете в изборите за общински съветници в Община Шумен. По своето същество изнесените в жалбата съмнения представляват основание за обжалване на решението на Общинска избирателна комисия – Шумен, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници по реда на чл. 459, ал. 1 от ИК. В жалбата подробно се сочи, в какво се изразяват нарушенията, но от същата не става ясно какво е направеното в нея искане. Считам, че от жалбата не става ясно дали същата се отнася до Решение № 240/28.10.2019 г., с което се обявява състава на Общински съвет – Шумен или се иска извършване на друга проверка от страна на Общинска избирателна комисия – Шумен. Считам, че в конкретния случай на жалбоподателя следва да се дадат указания, в даден от комисията срок, да уточни петитума на входираната в ОИК – Шумен жалба и в случай, че същата е срещу Решение № 240/28.10.2019 г на Общинска избирателна комисия – Шумен за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, да представи нужните преписи съобразно чл. 459, ал. 1 от ИК и писмени доказателства, които да сочат за основателността на жалбата, за да може същата да бъде изпратена по компетентност на Административен съд – Шумен.

 

 

Дилян Росенов Нанев

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 304 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мараш, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 303 / 10.03.2020

  относно: уведомяване на кмет на кметство с.Мадара, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

всички решения