Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 288
Шумен, 02.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 255/28.10.2019 г. на ОИК Шумен

Днес, 02.11.2019 г., във връзка с Писмо вх. № 366/01.11.2019 г. на ЦИК и на основание чл. 62 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 459 ал.1 от ИК и служебна проверка на Решение 255/28.10.2019 г. на ОИК Шумен, при която се установи, че същото не е влязло в законна сила, ОИК Шумен

Р Е Ш И :

            Допълва диспозитива на Решение № 255/28.10.2019 г. на ОИК Шумен, като се добавя следният текст:

„Решението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от обявяването му пред Административен съд –Шумен.“

 

В останалата му част решението остава непроменено.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 302 / 25.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

  • № 301 / 20.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

  • № 300 / 20.01.2020

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения