Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 297
Шумен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Избиране на Кмет на кметство Ивански 03.11.2019 г.

Днес, 03 ноември 2019г., в 23,56ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И:

Обявява за избран за Кмет на кметство Ивански община Шумен

област Шумен

 

МАРИН

ИВАНОВ

ДЕРМЕНДЖИЕВ

ЕГН****

издигнат от ПП „Движение за права и свободи“

получил 375 действителни гласове.

 

 

Решението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Шумен.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

 

       

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:59 часа

Календар

Решения

  • № 302 / 25.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

  • № 301 / 20.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

  • № 300 / 20.01.2020

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения