Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 299
Шумен, 08.11.2019

ОТНОСНО: Определяне членове от състава на ОИК Шумен за процесуално представителство пред съдилищата на Р България

Във връзка с постъпили жалби по решения на Общинска избирателна комисия Шумен на основание чл.87, ал.1, във връзка с чл. 459 от Изборния кодекс, ОИК Шумен

 

Р Е Ш И:

 

 ВЪЗЛАГА процесуалното представителство пред Административен съд Шумен, включително и на касационна инстанция, на следните лица от състава на ОИК Шумен, като всеки от тях може да представлява ОИК самостоятелно или с друг измежду посочените:

 1. Василина Иванова Кънчева – Председател на ОИК;
 2. Дениз Айнур Джелял – Секретар на ОИК;
 3. Дилян Росенов Нанев – член на ОИК;
 4. Мария Велкова Василева – член на ОИК;

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Дениз Айнур Джелял

* Публикувано на 08.11.2019 в 14:50 часа

Календар

Решения

 • № 302 / 25.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

 • № 301 / 20.02.2020

  относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

 • № 300 / 20.01.2020

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения