Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 304
Шумен, 10.03.2020

ОТНОСНО: уведомяване на кмет на кметство с.Мараш, община Шумен, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА

Във връзка с Решение № 302/24.02.2020г. на  Общинска избирателна комисия- Шумен, във връзка с постъпил сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен, се изготви писмо до Агенция по вписванията, Търговски регистър с искане да се предостави информация относно вписванията по партидата на Потребителна Кооперация „Съзнание“ с ЕИК 837082412. От полученото писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, с изх.№ 06-00-35/05.03.2020г., съдържащо удостоверение за актуално състояние №20200304133432/04.03.2020г., съдържащо актуално състояние с история на вписванията по партида на Потребителна Кооперация „Съзнание“ с ЕИК 837082412,. е видно, че към 04.03.2020г. Красимира Спасова Минкова -кмет на кметство с. Мараш е вписана като член на управителния съвет на Потребителна Кооперация „Съзнание“. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

Във връзка с горепосоченото Решение на ОИК-Шумен се получи и писмо от Общински съвет-Шумен, с изх.№ 61-01-105 от 10.03.2020г., от което е видно, че в ОС-Шумен няма подадени документи за предприети действия, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

Отделно от горното в ОИК-Шумен е постъпило Заявление от Богомил Стоянов Савов-председател на Потребителна Кооперация „Съзнание“, в което заявява, че от кооперацията са предприети всички необходими действия, съобразно закона за освобождаване на Красимира Спасова Минкова, като член на УС на кооперацията. Същият представя ,като доказателство за спазените срокове и предприети действия, Отказ от страна на Търговски регистър № 20191111113213-2/15.11.2019г., за вписване на промяна в обстоятелства по партидата на дружеството. Отказът е мотивиран с факта, че не са представени доказателства за редовно свикано и проведено Общо събрание на кооперацията, на което да е взето решение за освобождаване на заявения за заличаване член на УС. Към заявлението до ОИК-Шумен е приложена и  покана за свикване на редовно общо отчетно събрание на кооперацията за 11.03.2020г.

Видно от полученото от Агенция по вписванията, Търговски регистър писмо с приложено актуално състояние, след 21.03.2018г. по партидата на кооперацията няма извършени други вписвания за промяна в обстоятелствата. Съгласно вписването от 21.03.2018г.  Красимира Спасова Минкова е член на УС на кооперацията. Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ  „Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.“, а според чл.10, ал.2 от същия закон „ Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.“

Предвид горното ОИК Шумен счита, че са налице обстоятелства по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, а именно: получени са документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т.5 на чл.42 от ЗМСМА, поради което Общинската избирателна комисия следва да уведоми Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство с.Мараш, която може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването и.

 С оглед изложеното, ОИК Шумен  

 

Р Е Ш И:

 

Да се уведоми Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство с.Мараш, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА, която може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването и.

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Зам. председател: Севдалина Петрова Герджикова

* Публикувано на 10.03.2020 в 19:53 часа

Свързани решения:

302/25.02.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 324-МИ / 16.11.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 309 / 03.07.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 308 / 12.04.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения