Движение за права и свободи-ДПС

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Селиим Селимов Исмаилов1/21.10.2015
Невин Бейханова Шакирова2/21.10.2015
Шенол Шабан Исмаил3/21.10.2015
Ергюн Риза Гювен4/21.10.2015
Несрин Юмеров Ибрямов5/21.10.2015
Барие Мустафа Али6/21.10.2015
Гюлсерим Мустафа Хасан7/21.10.2015
Джеврия Еюб Сали8/21.10.2015
Турхан Неджиб Хаккъ9/21.10.2015
Халим Басри Халим10/21.10.2015
Фатме Мухарем Манав11/21.10.2015
Аффе Хайредин Мехмед12/21.10.2015
Еркин Рафи Ахмед13/21.10.2015
Хамид Хюсмен Хамид14/21.10.2015
Шермин Айдинова Исмаилова15/21.10.2015
Нуртен Неджмиева Хамид16/21.10.2015
Гьонюл Ерол Халиосман17/21.10.2015
Сехяр Скендер Хаккъ18/21.10.2015
Мустафа Шукри Махмуд19/21.10.2015
Мерт Бейхан Мустафа20/21.10.2015
Васфия Шефкъ Мехмед21/21.10.2015
Селиме Неждетова Емин22/21.10.2015
Бейхан Зейнел Юмер23/21.10.2015
Даринка Добрева Крайчева24/21.10.2015
Гюлхан Османова Мехмедова25/21.10.2015
Тюркян Кадрие Мустафа26/21.10.2015
Нури Хюсмен Ахмед27/21.10.2015
Тунджай Джелилов Байрамалиев28/21.10.2015
Красимир Гаврилов Колев29/21.10.2015
Ширин Галиб Халим30/21.10.2015
Алпер Сабри Мемед31/21.10.2015
Мехмед Ибрям Ибрям32/21.10.2015
Фикри Ахмед Раим33/21.10.2015
Хюлия Неджати Хюсеин34/21.10.2015
Нина Ефремова Чакърова35/21.10.2015
Сейхан Сердар Васви36/21.10.2015
Мехмед Мехмед Адем37/21.10.2015
Метин Хюдаим Мюджелим38/21.10.2015
Юзкан Салиев Арифов39/21.10.2015
Атие Байрям Рамис40/21.10.2015
Мустафа Хамидов Тефиков41/21.10.2015
Севдия Ахмед Халид42/21.10.2015
Сейхан Хайрединов Салимов43/21.10.2015
Валентин Христов Василев44/21.10.2015
Ахмед Хюсню Шабан45/21.10.2015
Мехмед Хасан Алиосман46/21.10.2015
Невзат Кямил Мави47/21.10.2015
Севдинч Исмаил Кадир48/21.10.2015
Бюрхан Шефкъ Февзи49/21.10.2015
Бериван Билял Ниязи50/21.10.2015
Нурай Хюсеин Ахмед51/21.10.2015
Бедри Хасанов Мехмедов52/21.10.2015
Райме Исмаил Мюстеджеб53/21.10.2015
Тодор Каранфилов Каранфилов54/21.10.2015
Зейнеб Юсеин Ахмед55/21.10.2015
Мехрибан Сали Али56/21.10.2015
Сабиха Исмаилова Ахмедова57/21.10.2015
Фатме Фикретова Ахмедова58/21.10.2015
Назике Мехмед Халил59/21.10.2015
Хюсеин Мехмед Сабри60/21.10.2015
Йълдъз Ведат Хюсеин61/21.10.2015
Юрке Шукри Ахмед62/21.10.2015
Аднан Рахмиев Тефиков63/21.10.2015
Севим Мехмед Али64/21.10.2015
Биртен Ибрахим Мехмед65/21.10.2015
Райко Киров Падъков66/21.10.2015
Аян Ахмед Мехмедова67/21.10.2015
Анъл Ахмедов Мухсинов68/21.10.2015
Осман Хасанов Исмаилов69/21.10.2015
Нуртен Юсуф Алисма70/21.10.2015
Мерал Халилова Мюмюнова71/21.10.2015
Ахмед Сабри Басри72/21.10.2015
Рамис Исуф Осман73/21.10.2015
Юнал Нежат Юмер74/21.10.2015
Ерсан Ерхан Марем75/21.10.2015
Виждан Салиева Шабанова76/21.10.2015
Нутджихан Исмаил Ехлиман77/21.10.2015
Сениха Сюлейман Ахмед78/21.10.2015
Зехра Неджиева Хасан79/21.10.2015
Нежда Исуф Рамис80/21.10.2015
Севия Кямил Осман81/21.10.2015
Дженап Фикри Ешреф82/21.10.2015
Биляна Христова Стоянова83/21.10.2015
Гюрсел Ахмед Мустафа84/21.10.2015
Филиз Мустафа Хасан85/21.10.2015
Нурие Зекерие Шериф86/22.10.2015
Севия Кямилова Шерифова87/22.10.2015
Мехмед Хюсеинов Мехмедов88/22.10.2015
Асен Симеонов Асенов89/23.10.2015
Хинка Христова Филипова90/23.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 454 / 08.05.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 453 / 08.04.2019

  относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Шумен уведомление с вх.№442/05.04.2019г. от Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - Председател на Общински съвет – Шумен (ОбС-Шумен) и адв. Пламен Петков – зам. председател на Общински съвет - Шумен, относно прекратяване правомощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов, от листата на Движение за права и свободи-ДПС, съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

 • № 452 / 30.08.2018

  относно: Обявяване прекратяването на пълномощията на Жечко Йорданов Жечев - кмет на кметство Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. С писмо вх. №441/28.08.2018г., ОИК Шумен е уведомена от община Шумен, че Жечко Йорданов Жечев - избран за кмет на кметство Ивански, община Шумен, област Шумен, съгласно Решение № 407 от 01.11.2015г. на ОИК Шумен, е починал на 27.08.2018г. Приложен е Препис –извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт № 0971 от 28.08.2018г.

всички решения