БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мария Николова Митова - анулиран1/21.10.2015
Емилияна Иванова Меракова - анулиран2/21.10.2015
Веселинка Иванова Тодорова - анулиран3/21.10.2015
Стойчо Петров Маринов - анулиран4/21.10.2015
Радослав Христов Рачев - анулиран5/21.10.2015
Божидар Димчев Божилов - анулиран6/21.10.2015
Георги Иванов Горанов - анулиран7/21.10.2015
Еленка Маринова Станкова - анулиран8/21.10.2015
Павлинка Иванова Тодорова - анулиран9/21.10.2015
Евгени Енчев Николов - анулиран10/21.10.2015
Румяна Лалева Димова - анулиран11/21.10.2015
Георги Стоянов Марков - анулиран12/21.10.2015
Костадин Димитров Костадинов - анулиран13/21.10.2015
Жаклин Русланова Живкова - анулиран14/21.10.2015
Марийка Денева Андреева - анулиран15/21.10.2015
Патриция Борисова Маринова - анулиран16/21.10.2015
Кирилка Борисова Торчева - анулиран17/21.10.2015
Радка Атанасова Серафимова - анулиран18/21.10.2015
Мая Иванова Донбар - анулиран19/21.10.2015
Пламен Манолов Николов - анулиран20/21.10.2015
Марийка Георгиева Георгиева - анулиран21/21.10.2015
Любчо Иванов Недялков - анулиран22/21.10.2015
Йордан Иванов Коев - анулиран23/21.10.2015
Нели Колева Друмева - анулиран24/21.10.2015
Петър Стефанов Николов - анулиран25/21.10.2015
Петина Колева Пенева - анулиран26/21.10.2015
Райна Петкова Трифонова - анулиран27/21.10.2015
Диляна Руменова Ганева - анулиран28/21.10.2015
Станаила Симеонова Пейкова - анулиран29/21.10.2015
Денка Славова Георгиева - заместен30/21.10.2015
Митко Маринов Стефанов - анулиран31/21.10.2015
Васил Владимиров Василев - анулиран32/21.10.2015
Стойчо Герчев Стойчев - анулиран33/21.10.2015
Георги Славчев Арсов - анулиран34/21.10.2015
Стоянка Темелакиева Янева - анулиран35/21.10.2015
Цвета Стефанова Анкова - анулиран36/21.10.2015
Черню Якимов Георгиев - анулиран37/21.10.2015
Маринка Ненова Георгиева - анулиран38/21.10.2015
Жечка Янкова Янчева - анулиран39/21.10.2015
Златка Неделчева Христова - анулиран40/21.10.2015
Костадинка Георгиева Василева - анулиран41/21.10.2015
Валентин Неделчев Караиванов - анулиран42/21.10.2015
Йорданка Деянова Маринова - анулиран43/21.10.2015
Силвия Милкова Димитрова - анулиран44/21.10.2015
Петинка Николаева Маринова - анулиран45/21.10.2015
Дечко Христов Бонев - анулиран46/21.10.2015
Мария Христова Стефанова - анулиран47/21.10.2015
Йорданка Ангелова Цонева - анулиран48/21.10.2015
Станислав Малушев Атанасов - анулиран49/21.10.2015
Галинка Стоянова Илиева - анулиран50/21.10.2015
Ирина Костова Кулева - анулиран51/21.10.2015
Ивелин Димитров Иванов - анулиран52/21.10.2015
Ивелина Боянова Иванова - анулиран53/21.10.2015
Радка Иванова Стефанова - анулиран54/21.10.2015
Пламен Петров Ангелов - анулиран55/21.10.2015
Върбинка Стефанова Малушева - анулиран56/21.10.2015
Валентина Драгомирова Велева - анулиран57/21.10.2015
Васко Димитров Димов - анулиран58/21.10.2015
Димчо Димитров Димов - анулиран59/21.10.2015
Анка Йорданова Янкова - анулиран60/21.10.2015
Валя Стоянова Грешкова - анулиран61/21.10.2015
Румяна Георгиева Русева - анулиран62/21.10.2015
Ивайло Иванов Маринов - анулиран63/21.10.2015
Жанета Неделчева Жекова - анулиран64/21.10.2015
Дафинка Борисова Стефанова - анулиран65/21.10.2015
Живко Райчев Костадинов - анулиран66/21.10.2015
Илия Петров Илиев - анулиран67/21.10.2015
Васил Иванов Василев - анулиран68/21.10.2015
Иван Кирков Алексиев - анулиран69/21.10.2015
Десислава Георгиева Капитанова - анулиран70/21.10.2015
Тодор Иванов Гроздев - анулиран71/21.10.2015
Тошо Петков Тотев - анулиран72/21.10.2015
Даринка Христова Димитрова - анулиран73/21.10.2015
Димитър Антониев Димов - анулиран74/21.10.2015
Димитър Георгиев Гергански - анулиран75/21.10.2015
Димитър Димитров Рачев - анулиран76/21.10.2015
Мартин Евгениев Минчев - анулиран77/21.10.2015
Пламена Руменова Милева - анулиран78/21.10.2015
Георги Ангелов Мутафчийски - анулиран79/21.10.2015
Николай Неделчев Пенчев - анулиран80/21.10.2015
Зоя Иванова Златева - анулиран81/21.10.2015
Бонка Кондева Русева - анулиран82/21.10.2015
Стефана Стефанова Христова - анулиран83/21.10.2015
Полина Живкова Райчева - анулиран84/21.10.2015
Десислава Йорданова Маринова - анулиран85/21.10.2015
Красимир Весков Василев - анулиран86/21.10.2015
Пламен Недков Георгиев - анулиран87/21.10.2015
Марина Андонова Петрова - анулиран88/21.10.2015
Димитър Друмев Русев - анулиран89/21.10.2015
Надежда Кънчева Милева - анулиран90/21.10.2015
Йоанна Димитрова Ганчева - анулиран91/21.10.2015
Антония Велкова Тодорова - анулиран92/21.10.2015
Данаил Маринов Пенев - анулиран93/21.10.2015
Миглена Василева Димитрова - анулиран94/21.10.2015
Анатоли Андреев Андреев - анулиран95/21.10.2015
Ралица Иванова Радева - анулиран96/21.10.2015
Жечка Атанасова Димитрова - анулиран97/21.10.2015
Любен Иванов Ламбов - анулиран98/21.10.2015
Гинка Иванова Кънчева - анулиран99/21.10.2015
Мирослав Тодоров Лечев - анулиран100/21.10.2015
Мартин Руменов Митков - анулиран101/21.10.2015
Петко Илиев Павлов - анулиран102/21.10.2015
Стоянка Захариева Тодорова - анулиран103/21.10.2015
Фатме Мехмедова Ахмедова - анулиран104/21.10.2015
Веска Стоилова Моканова - анулиран105/21.10.2015
Данка Атанасова Тодорова - анулиран106/21.10.2015
Райна Щерева Райкова - анулиран107/21.10.2015
Марин Петров Стефанов - анулиран108/21.10.2015
Иванка Данова Лозанова - анулиран109/21.10.2015
Станка Куртева Стефанова - анулиран110/21.10.2015
Живко Русев Жеков - анулиран111/21.10.2015
Кирил Стойчев Войнов - анулиран112/21.10.2015
Младен Станев Иванов - анулиран113/21.10.2015
Красимира Николаева Савова - анулиран114/21.10.2015
Кирка Смиленова Иванова - анулиран115/21.10.2015
Румен Георгиев Драмалиев - анулиран116/21.10.2015
Петър Данаилов Йорданов - анулиран117/21.10.2015
Гергана Недкова Иванова - анулиран118/21.10.2015
Васил Йорданов Колев - анулиран119/21.10.2015
Сезгин Хасан Ахмед - анулиран120/21.10.2015
Иван Георгиев Маринов - анулиран121/21.10.2015
Маргарита Андреева Кръстанова - анулиран122/21.10.2015
Боряна Тошкова Богданова - анулиран123/21.10.2015
Вунка Василева Петкова - анулиран124/21.10.2015
Кинча Георгиева Зашева - анулиран125/21.10.2015
Нериман Алейдинова Юлмиева - анулиран126/21.10.2015
Грозданка Иванова Тодорова - анулиран127/23.10.2015
Полина Миткова Иванова - анулиран128/23.10.2015
Светослав Леонидов Страшимиров129/30.10.2015
Снежана Жечкова Иванова130/30.10.2015
Ивелина Николова Иванова131/30.10.2015
Стойчо Петров Маринов132/30.10.2015
Радослав Христов Рачев133/30.10.2015
Десислава Тошкова Тодорова134/30.10.2015
Георги Иванов Горанов135/30.10.2015
Еленка Маринова Станкова136/30.10.2015
Павлинка Иванова Тодорова137/30.10.2015
Евгени Енчев Николов138/30.10.2015
Румяна Лалева Димова139/30.10.2015
Георги Стоянов Марков140/30.10.2015
Костадин Димитров Костадинов141/30.10.2015
Йоанна Иванова Атанасова142/30.10.2015
Валентин Младенов Русев143/30.10.2015
Патриция Борисова Маринова144/30.10.2015
Кирилка Борисова Торчева145/30.10.2015
Радка Атанасова Серафимова146/30.10.2015
Майя Иванова Бондар147/30.10.2015
Пламен Манолов Николов148/30.10.2015
Марийка Георгиева Георгиева149/30.10.2015
Любчо Иванов Недялков150/30.10.2015
Йордан Иванов Коев151/30.10.2015
Нели Колева Друмева152/30.10.2015
Петър Стефанов Николов - заместен153/30.10.2015
Петина Колева Пенева154/30.10.2015
Райна Петкова Трифонова155/30.10.2015
Диляна Руменова Ганева156/30.10.2015
Станаила Симеонова Нейкова157/30.10.2015
Грозданка Иванова Тодорова - заместен158/30.10.2015
Митко Маринов Стефанов159/30.10.2015
Васил Владимиров Василев160/30.10.2015
Стойчо Герчев Стойчев161/30.10.2015
Георги Славчев Арсов162/30.10.2015
Стоянка Темелакиева Янева163/30.10.2015
Цвета Стефанова Анкова164/30.10.2015
Черню Якимов Георгиев165/30.10.2015
Маринка Ненова Георгиева166/30.10.2015
Жечка Янкова Янчева167/30.10.2015
Златка Неделчева Христова168/30.10.2015
Костадинка Георгиева Василева169/30.10.2015
Валентин Неделчев Караиванов170/30.10.2015
Йорданка Деянова Маринова171/30.10.2015
Силвия Милкова Димитрова172/30.10.2015
Петинка Николаева Маринова173/30.10.2015
Дечко Христов Бонев174/30.10.2015
Мария Христова Стефанова175/30.10.2015
Йорданка Ангелова Цонева176/30.10.2015
Станислав Малушев Атанасов177/30.10.2015
Галинка Стоянова Илиева178/30.10.2015
Ирина Костова Кулева179/30.10.2015
Ивелин Димитров Иванов180/30.10.2015
Ивелина Боянова Иванова181/30.10.2015
Радка Иванова Стефанова182/30.10.2015
Пламен Петров Ангелов183/30.10.2015
Върбинка Стефанова Малушева184/30.10.2015
Емилияна Иванова Меракова185/30.10.2015
Васко Димитров Димов186/30.10.2015
Димчо Димитров Димов187/30.10.2015
Анка Йорданова Янкова188/30.10.2015
Валя Стоянова Грешкова189/30.10.2015
Румяна Георгиева Русева190/30.10.2015
Пламена Руменова Милева191/30.10.2015
Жанета Неделчева Жекова192/30.10.2015
Дафинка Борисова Стефанова193/30.10.2015
Илия Петров Илиев194/30.10.2015
Васил Иванов Василев195/30.10.2015
Иван Кирков Алексиев196/30.10.2015
Десислава Георгиева Капитанова197/30.10.2015
Тодор Иванов Гроздев198/30.10.2015
Тошо Петков Тотев199/30.10.2015
Даринка Христова Димитрова200/30.10.2015
Димитър Антониев Димов - заместен201/30.10.2015
Димитър Георгиев Гергански202/30.10.2015
Димитър Димитров Рачев203/30.10.2015
Радостин Пламенов Радославов204/30.10.2015
Йорданка Богданова Йосифова205/30.10.2015
Георги Ангелов Мутафчийски206/30.10.2015
Николай Неделчев Пенчев207/30.10.2015
Зоя Иванова Златева208/30.10.2015
Бонка Кондева Русева209/30.10.2015
Стефана Стефанова Христова210/30.10.2015
Нурай Илхан Иззет211/30.10.2015
Десислава Йорданова Маринова212/30.10.2015
Красимир Весков Василев213/30.10.2015
Пламен Недков Георгиев214/30.10.2015
Марина Андонова Петрова215/30.10.2015
Димитър Друмев Русев216/30.10.2015
Надежда Кънчева Милева217/30.10.2015
Йоанна Димитрова Ганчева218/30.10.2015
Антония Велкова Тодорова219/30.10.2015
Данаил Маринов Пенев220/30.10.2015
Миглена Василева Димитрова221/30.10.2015
Анатоли Андреев Андреев222/30.10.2015
Ралица Иванова Радева223/30.10.2015
Жечка Атанасова Димитрова224/30.10.2015
Любен Иванов Ламбов225/30.10.2015
Гинка Иванова Кънчева226/30.10.2015
Мирослав Тодоров Лечев227/30.10.2015
Мартин Руменов Митков228/30.10.2015
Петко Илиев Павлов229/30.10.2015
Стоянка Захариева Тодорова230/30.10.2015
Фатме Мехмедова Ахмедова231/30.10.2015
Веска Стоилова Моканова232/30.10.2015
Данка Атанасова Тодорова233/30.10.2015
Райна Щерева Райкова234/30.10.2015
Марин Петров Стефанов235/30.10.2015
Иванка Данова Лозанова236/30.10.2015
Станка Куртева Стефанова237/30.10.2015
Живко Русев Жеков238/30.10.2015
Кирил Стойчев Войнов239/30.10.2015
Младен Станев Иванов240/30.10.2015
Красимира Николаева Савова241/30.10.2015
Кирка Смиленова Иванова242/30.10.2015
Румен Георгиев Драмалиев243/30.10.2015
Петър Данаилов Йорданов244/30.10.2015
Гергана Недкова Иванова245/30.10.2015
Васил Йорданов Колев246/30.10.2015
Сезгин Хасан Ахмед247/30.10.2015
Иван Георгиев Маринов248/30.10.2015
Маргарита Андреева Кръстанова249/30.10.2015
Боряна Тошкова Богданова250/30.10.2015
Вунка Василева Петкова251/30.10.2015
Кинча Георгиева Зашева252/30.10.2015
Нериман Алейдинова Юлмиева253/30.10.2015
Мирослав Христов Коев254/31.10.2015
Белгин Бекир Сали255/31.10.2015
Жаклин Русланова Живкова256/31.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 454 / 08.05.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов и обявяване за избран на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 453 / 08.04.2019

  относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Шумен уведомление с вх.№442/05.04.2019г. от Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - Председател на Общински съвет – Шумен (ОбС-Шумен) и адв. Пламен Петков – зам. председател на Общински съвет - Шумен, относно прекратяване правомощията на общинския съветник Асен Мартинов Асенов, от листата на Движение за права и свободи-ДПС, съгласно чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

 • № 452 / 30.08.2018

  относно: Обявяване прекратяването на пълномощията на Жечко Йорданов Жечев - кмет на кметство Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. С писмо вх. №441/28.08.2018г., ОИК Шумен е уведомена от община Шумен, че Жечко Йорданов Жечев - избран за кмет на кметство Ивански, община Шумен, област Шумен, съгласно Решение № 407 от 01.11.2015г. на ОИК Шумен, е починал на 27.08.2018г. Приложен е Препис –извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт № 0971 от 28.08.2018г.

всички решения