Общинска избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 444
Шумен, 26.10.2016

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в с. Друмево.

Постъпило е предложение с Вх. № 426/26.10.2016., подадено за промяна в състава на СИК в с. Друмево.

На основание чл.87 ал.1 т.5 и т.6 от ИК,  ОИК Шумен

Р Е Ш И:

Заменя член от състава на ПП ГЕРБ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в с. Друмево, както следва:

 

 

Освобождава

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ПП

273000 104

Член

Ибрахим Мехмед Потур

ПП ГЕРБ

 

Назначава

 

СИК №

длъжност

Име презиме фамилия

ПП

273000 104

Член

Денис Сунай Мехмед

ПП ГЕРБ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Валентина Янкова Велева-Богданова

* Публикувано на 26.10.2016 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 449 / 06.11.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 448 / 02.11.2016

    относно: Определяне дата и място за провеждане на обученията на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г. Oпределяне членове на ОИК, които да проведат обучение на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г.

  • № 447 / 02.11.2016

    относно: Определяне член на ОИК, който съвместно с длъжностни лица от общинската администрация, да предадат на председателя на СИК изборните книжа и материали:

всички решения