Заседания

Заседание от дата 18.10.2016 от 16:30 часа.

Заседание от дата 14.10.2016 от 10:30 часа.

Календар

Решения

  • № 449 / 06.11.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 448 / 02.11.2016

    относно: Определяне дата и място за провеждане на обученията на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г. Oпределяне членове на ОИК, които да проведат обучение на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г.

  • № 447 / 02.11.2016

    относно: Определяне член на ОИК, който съвместно с длъжностни лица от общинската администрация, да предадат на председателя на СИК изборните книжа и материали:

всички решения