№ 449 / 06.11.2016

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 448 / 02.11.2016

ОТНОСНО : Определяне дата и място за провеждане на обученията на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г. Oпределяне членове на ОИК, които да проведат обучение на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г.

№ 447 / 02.11.2016

ОТНОСНО : Определяне член на ОИК, който съвместно с длъжностни лица от общинската администрация, да предадат на председателя на СИК изборните книжа и материали:

№ 446 / 28.10.2016

ОТНОСНО : освобождаване членове на СИК

№ 445 / 26.10.2016

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в с. Друмево.

№ 444 / 26.10.2016

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в с. Друмево.

№ 443 / 18.10.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на ОИК Шумен за приемане бюлетините и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

№ 442 / 18.10.2016

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 439 от 12 септември 2016 г.

№ 441 / 18.10.2016

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 435 от 10 септември 2016 г.

№ 440 / 14.10.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване на графичния файл с образците на бюлетините за провеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Друмево, община Шумен, област Шумен на 6 ноември 2016г.

Календар

Решения

  • № 449 / 06.11.2016

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 448 / 02.11.2016

    относно: Определяне дата и място за провеждане на обученията на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г. Oпределяне членове на ОИК, които да проведат обучение на СИК за частични избори за кмет на кметство Друмево, насрочени на 06.11.2016г.

  • № 447 / 02.11.2016

    относно: Определяне член на ОИК, който съвместно с длъжностни лица от общинската администрация, да предадат на председателя на СИК изборните книжа и материали:

всички решения