№ 242 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Вехтово

№ 241 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Организация на работа на ОИК

№ 240 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Брой мандати за общински съветници 41

№ 239 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образците на бюлетините за втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство

№ 238 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Промени в СИК

№ 237 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Организация на работа на ОИК

№ 236 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на седалището на ОИК Шумен

№ 235 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Координиране на работата с общинска администрация

№ 234 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване работата в Изчислителен пункт

№ 233 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на община и кмет на кметство с. Мадара

№ 232 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори кмет на кметство с. Ивански

№ 231 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на кметство с. Дибич

№ 230 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на община и кмет на кметство

№ 229 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Констатиране на очевидна фактическа грешка в разписка № 27000009035 по потвърден протокол на СИК № 27 30 00 120

№ 228 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен протокол за установяване на резултатите от гласуването на СИК № 27 30 00 073 от ОИК Шумен и получаване на нов протокол

№ 227 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен протокол за установяване на резултатите от гласуването на СИК № 27 30 00 066 от ОИК Шумен и получаване на нов протокол

№ 226 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с Вх. № 348/28.10.2019г. на ОИК Шумен, подадена от Веселин Владимиров Пенчев, упълномощен представител на КП „БСП за България“

№ 225 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен протокол за установяване на резултатите от гласуването на СИК № 27 30 00 005 от ОИК Шумен и получаване на нов протокол

№ 224 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен протокол за установяване на резултатите от гласуването на СИК № 27 30 00 014 от ОИК Шумен и получаване на нов протокол

№ 223 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал с Вх. № 343/27.10.2019г. на ОИК Шумен, подаден от Благомира Красимирова Костова.

Календар

Решения

  • № 302 / 25.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

  • № 301 / 20.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

  • № 300 / 20.01.2020

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения