№ 247 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Мараш

№ 246 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Коньовец

№ 245 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Илия Блъсково

№ 244 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Друмево

№ 243 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Градище

№ 242 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на Кмет на кметство Вехтово

№ 241 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Организация на работа на ОИК

№ 240 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Брой мандати за общински съветници 41

№ 239 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образците на бюлетините за втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство

№ 238 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Промени в СИК

№ 237 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Организация на работа на ОИК

№ 236 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на седалището на ОИК Шумен

№ 235 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Координиране на работата с общинска администрация

№ 234 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване работата в Изчислителен пункт

№ 233 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на община и кмет на кметство с. Мадара

№ 232 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори кмет на кметство с. Ивански

№ 231 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на кметство с. Дибич

№ 230 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избори за кмет на община и кмет на кметство

№ 229 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Констатиране на очевидна фактическа грешка в разписка № 27000009035 по потвърден протокол на СИК № 27 30 00 120

№ 228 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на сгрешен протокол за установяване на резултатите от гласуването на СИК № 27 30 00 073 от ОИК Шумен и получаване на нов протокол

Календар

Решения

  • № 307 / 15.05.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство село Мараш, на основание чл. 42, ал. 3 във вр. чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.

  • № 306 / 14.05.2020

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 305 / 14.05.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Неделчо Костадинов Неделчев - кмет на кметство с.Мадара, община Шумен на основание чл. 42, ал. 3 във вр. чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.

всички решения