№ 122 / 27.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване състави СИК при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

№ 121 / 27.09.2019

ОТНОСНО : Вписване на кандидат за общински съветник на ПП „ВОЛЯ“

№ 120 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заявление за заличаване на кандидат за общински съветник от листата на МК БЗНС /ПП „БЗНС“, ПП „ДОСТ“/ и вписване на нови кандидати.

№ 119 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заявление за заличаване на кандидат за общински съветник от листата на ПП „Български социалдемократи“ и вписване на нов кандидат.

№ 118 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Обявяване на поредни номера на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в бюлетината при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

№ 117 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Преназначаване на специалист от ОИК

№ 116 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване технически сътрудник и определяне на възнаграждание

№ 115 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Жребий на реда за представяне на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в диспути по регионалните радио-телевизионни центрове

№ 114 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Заявление с Вх. №128/25.09.2019г. за промяна в състав на местна Коалиция ДБГ /БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ// и заличаване от състава и на ПП „Глас народен“

№ 113 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Български социалдемократи“

№ 112 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Средна европейска класа“

№ 111 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Валентин Методиев Маламов като кандидат за кмет на община Шумен

№ 110 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „МИР“

№ 109 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на КП „Движение Заедно за промяна“

№ 108 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Бейхан Себайдинов Хасанов като кандидат за кмет на кметство с. Градище, общ. Шумен

№ 107 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Атанас Тодоров Рачев като кандидат за кмет на кметство с. Дибич, общ. Шумен

№ 106 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Васил Вълчанов Василев като кандидат за кмет на кметство с. Илия Блъсково, общ. Шумен

№ 105 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на местна Коалиция БЗНС (ПП „БЗНС“, ПП „ДОСТ“).

№ 104 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатите за общински съветници на местна Коалиция ДБГ /БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ//

№ 103 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Дария Ганчева Георгиева като кандидат за кмет на кметство с. Дибич, общ. Шумен

Календар

Решения

  • № 302 / 25.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен

  • № 301 / 20.02.2020

    относно: Получен сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от Димитричка Господинова Недева, в качеството и на Председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ

  • № 300 / 20.01.2020

    относно: прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

всички решения